Om Byggsmide i Örnsköldsvik

Här kan ni läsa mer om oss på byggsmide

Om oss:
Byggsmide i Örnsköldsvik säljer och monterar områdesskydd, det man vanligtvis benämner som stängsel. Vi arbetar också med smide och reparationer, till exempel förstärkningsarbeten, lagerbyten och tillverkning av konsoler och andra stålkonstruktioner.

Företaget startade 2007 men verksamheten har pågått sedan 1960-talet. Vi genomför nu ett generationsskifte där vi moderniserar och effektiviserar stängselföretaget Svets & Monteringar AB.

Våra kunder är främst industrier, byggbranschen, kommuner och villaägare i Västernorrlands län.

 

Utmärkande för oss som företag:

  • Vi har lång erfarenhet i branschen och att vi finns på plats för våra kunder
  • Vi har kunskap om vilka speciella förhållanden som råder just här i Västernorrland, med tjäle och snö som de främsta utmaningarna
  • Vi monterar högklassiga stängsel som håller i många år